Knowledge base

Basic words

PODSTAWOWE POJĘCIA:

● LONG – granie na wzrosty

● SHORT – granie na spadki

● TF – interwał czasowy, np:

➔ M5 – 5 minut

➔ M15 – 15 min

➔ H1 – 1 godzina

➔ H4 – 4 godzina

● SL (Stop Loss) – zabezpieczenie pozycji przed utratą kapitału

● TP (Take Profit) – automatyczne księgowanie zysku na wyznaczonym poziomie

● MM (Money Management) – zarządzanie kapitałem.

● RM (Risk Management) – zarządzanie ryzykiem

● Price (cena)

➔ Ask Price – cena kupna

➔ Bid Price – cena sprzedaży

● BE (Break Even) – zamkniecie pozycji lekko powyżej ceny wejścia (w zysku).

● Spread – różnica pomiędzy dwoma cenami: ceną kupna (ask), a ceną sprzedaży (bid).

● Swap – opłata za posiadanie otwartej pozycji. Na Bitmexie występuje co osiem godzin i nalicza ją tylko na otwartych pozycjach BTC lub ETH.

● Trading – operacja transakcji kupna bądź sprzedaży na giełdzie celem osiągnięcia zysku na różnicy cen. Dotyczy takich miejsc jak: pary walutowe, np: USD/EUR, surowców ( ropa ), metali ( złoto ) czy chociażby kryptowalut.

● Broker – podmiot, który udostępnia miejsce na którym gracze mają możliwość zawierania transakcji (np. Bitmex)

● Dźwignia (tzw. lewar) – narzędzie dzięki któremu mamy możliwość zawierać transakcje na kwotę wielokrotnie większą niż ta, którą posiadamy w swoim depozycie (inaczej mówiąc „pożyczka środków” od brokera)

● Dźwignia CROSS – dźwignia, przy której wszystkie pozycje zostaną otwarte na maksymalnym dostępnym depozycie

● Margin – depozyt zabezpieczający

Previous Uniswap – Guide
Next Psychology – text